Artist x Artist: John Darnielle från Mountain Goats and Bully

Den senaste utgåvan av Artist x Artist hittar två nya medarbetare från Mountain Goats och Bully som fortsätter sitt kreativa samtal.